keskiviikko 13. syyskuuta 2023

Lehtikirjoitukseni syyskuu 2023: Perussuomalaiset petti äänestäjät.

"Uusi hallitus esittää heikennyksiä palkansaajan sairauspoissaoloihin, irtisanomiseen, työsopimukseen, ansiosidonnaiseen päivärahaan ja lakko-oikeuteen, leikkauksia lapsikorotuksiin ja aikuiskoulutustukeen sekä veronkorotuksia lääkkeisiin".

 keskiviikko 16. elokuuta 2023

Lehtikirjoitukseni elokuu 2023: Turvakoteja tarvitaan lisää.

"Suomessa on 108 kaupunkia, mutta turvakoteja vain 29, joissa perhepaikkoja 230. Tämä ei ole riittävä määrä, sillä liian pitkä matka turvakotiin voi estää avun saannin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 900 uhria. THL:n tilaston mukaan turvakodeissa oli 2021 noin 5000 asiakasta, tilanpuutteen vuoksi 900 asiakasta ohjattiin toiseen turvakotiin".


lauantai 1. heinäkuuta 2023

Lehtikirjoitukseni heinäkuu 2023: Etelä-Savon Energian myynti etenee.

Myyntihinnan, osakassopimuksen ja strategisen kumppanuuden pitää olla Mikkelin kaupungin kannalta riittävät, jotta Etelä-Savon Energian 49 prosentin vähemmistöosuuden myynti täyttää kaupunginvaltuuston asettamat ehdot. Aika muille vaihtoehdoille käy vähiin.


 

keskiviikko 17. toukokuuta 2023

Lehtikirjoitukseni toukokuu 2023: Tarvitsemme yhteistyökykyisen piispan.

"On hyvä muistaa, että suomen evankelisluterilainen kirkko on yksi maailman tasa-arvoisimmista uskonnoista, jossa nainen voi toimia pappina, kirkkoherrana ja piispana, samaa sukupuolta olevia on siunattu- ja vihitty avioliittoon, pride- messuja on pidetty kirkoissa, avoliitossa elävä voi osallistua seurakuntatyöhön ja kirkon toimintaa saa julkisesti kritisoida. Kaikki edellä mainittu on monessa suomessakin harjoitetussa uskonnossa täysin mahdotonta ja ulkomailla uskonnonvastaisesta toiminnasta voi joutua kivitetyksi."


 

torstai 27. huhtikuuta 2023

Lehtikirjoitukseni huhtikuu 2023: Populismin sijasta vastuullista talouspolitiikka.

Yleinen kanta on se, että oppositiossa 2019–2023 istuneiden vaalivoittajien kokoomuksen ja perussuomalaisten tulisi muodostaa hallituspohja sekä toteuttaa vaalilupauksensa Suomen talouden kuntoon laittamisesta veronalennuksilla ja hintoja laskemalla, ilman että pienituloisilta leikataan tai palvelut heikkenevät / Tämä voi olla mahdotonta ilman valtion velan kasvattamista. Tällä hetkellä valtion alijäämäinen vuosibudjetti on noin 80 miljardia euroa ja valtion velka yli 140 miljardia euroa.perjantai 24. maaliskuuta 2023

Lehtikirjoitukseni maaliskuu 2023: Työllisyysasteen nostolla valtion velka pienemmäksi.

"Velanottoon on 2019–2023 vaikuttanut muun muassa koronaepidemiasta ja ukrainansodasta johtuvat hintojen nousut sekä ylimääräiset yritys- ja kuntatuet. / Velkaa on käytetty tällä hallituskaudella myös Suomen turvallisuuden parantamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, oppivelvollisuuden pidentämiseen, maksuttomaan toiseen asteeseen, työllisyyden hoitoon, harmaan talouden vähentämiseen ja eläkkeiden korottamiseen".


maanantai 6. maaliskuuta 2023

maanantai 20. helmikuuta 2023

Lehtikirjoitukseni helmikuu 2023: Etelä-Savon Energiaa ei saa myydä.

Etelä-Savon Energia on kokonaan Mikkelin kaupungin omistama energiayhtiö, jonka arvo on noin 350 miljoonaa euroa. Ese on tuottanut valoa, lämpöä ja hyvinvointia Mikkelin seudulle 120 vuoden ajan sekä tulouttanut 2000-luvulla Mikkelin kaupungille nykyrahaksi muutettuna yli sata miljoonaa euroa.


 

keskiviikko 15. helmikuuta 2023

lauantai 11. helmikuuta 2023

Lehtikirjoitukseni helmikuu 2023: Suomen vientiteollisuutta parannettava.

"Yrityselämä ja teollisuus ei ole yksin vastuussa suomen viennin tulevaisuudesta, lasten varhaiskasvatus, peruskoulu ja toinen aste tulee olla kunnossa, jotta yritykset saavat osaavaa työvoimaa sekä korkeakoulujen ja yliopistojen kautta tutkijoita ja tuotekehittäjiä. Myös julkisten palveluiden kuten tiet-, rautatiet-, satamat-, tietoliikenne-, sähköverkot ja kaavoitus pitää tukea yritystoimintaa".