torstai 4. heinäkuuta 2024

Lehtikirjoitukseni heinäkuu 2024: Työntekijöiden sunnuntailisiä ei saa poistaa.

"Vaikka tilastokeskuksen mukaan Suomen 2,4 miljoonan ihmisen palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli tammikuussa 3 160 euroa kuukaudessa, monen kiinteistö-, kauppa-, ravintola-, hoiva-, tehdas- ja kuljetusalan työntekijän lähtöpalkka on täysillä tunneilla alle 2 000 euroa kuukaudessa. Näille pienipalkkaisille kaikki ilta-, yö-, pyhä-, ylityö- ja kokemuslisät ovat tärkeä palkanosa, erityisesti 470 000:lle osa-aikatyöntekijälle".


 

perjantai 7. kesäkuuta 2024

Lehtikirjoitukseni kesäkuu 2024: Etelä-Savon Energian osakkeiden myynti oli virhe.

"Aberden siirsi osakkeet Luxemburgilaiseen veroparatiisiyhtiöön ja sai kaupan yhteydessä 30 miljoonan euron osingon, jonka kaupunkilaiset maksavat asiakasmaksuilla. Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen.”keskiviikko 15. toukokuuta 2024

Lehtikirjoitukseni toukokuu 2024: Suomelle tärkeät europarlamenttivaalit.

"Pohjoinen Suomi jolla on 1300 kilometriä Venäjä-rajaa, on turvallisuuden- ja kauppapolitiikan johdosta erityisaluetta, joka tulee ottaa EU- päätöksenteossa sekä hanke- ja tukirahoissa nykyistä paremmin huomioon. / Varsinkin Itä-Suomen muuta maata heikompaa koulutusta-, työllisyyttä- ja väestökehitystä tulee parantaa, joka vahvistaa Euroopan turvallisuutta".


 

perjantai 12. huhtikuuta 2024

Lehtikirjoitukseni huhtikuu 2024: Lapsille turvalliset koulutilat.

"Peruskoulun ja toisen asteen oppilaista 248 000 vastasi 2023 kouluterveyskyselyyn. Vastanneista pojista joka viides kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, joka kolmas tyttö kertoi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta / Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa 2022 todetaan, että luokanopettajien työstressi, huoli työmäärän lisääntymisestä, heikentyneeksi koettu terveys ja unihäiriöt lisääntyivät uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä / Lasten psyykkisten sairauksien ja väkivallan lisääntyminen on yhteiskunnallinen ongelma, jota koulut eivät pysty yksin ratkaisemaan".


 

maanantai 11. maaliskuuta 2024

Lehtikirjoitukseni maaliskuu 2024: Pitkäjärven saunasta tuli arvovaltakysymys.

"Luottamushenkilöiden päätöksistä voi olla eri mieltä, mutta en ole aikaisemmin törmännyt tilanteeseen, jossa virkahenkilö ei olisi noudattanut kokouspäätöksiä. Kyse olisi vaaleilla valitun luottamustoiminnan romuttamisesta sekä ennakkotapaus, johon vedottaisiin muissakin tulevissa päätöksissä, joita ei tarvitsisi noudattaa".


 

perjantai 16. helmikuuta 2024

Lehtikirjoitukseni helmikuu 2024: Etelä-Savon energian myynti oli virhe.

"Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Etelä-Savon energia on tulouttanut 2000-luvulla kaupungille nykyrahassa mitattuna noin 100 miljoonaa euroa / Koska kaupunginhallituksen jäsenille kerrottiin ennen Esen 49 prosentin myyntipäätöstä kaupungin 2023 taseen alijäämäennusteen laskeneen 40 miljoonasta eurosta 25 miljoonaan euroon ja tilinpäätöksen olevan 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen (nyt ennuste vieläkin parempi), niin esitin kaupunginhallituksen kokouksessa ettei Esen osakkeita myydä ulkomaalaiselle sijoitusyhtiölle".


 

perjantai 19. tammikuuta 2024

Lehtikirjoitukseni tammikuu 2024: Päivystävät keskussairaalat säilytettävä.

"Energian, ruoan ja raaka-aineen huoltovarmuuden sekä puolustusturvallisuuden johdosta on tärkeää, että koko Suomi, jossa on itä-rajaa 1 300 kilometriä, pidetään asuttuna. Tämä vaatii toimivat sote- ja pelastuspalvelut jokaiselle hyvinvointialueelle. Esimerkiksi puolen tunnin yöaikainen automatka aukiolevalle synnytys- tai teho-osastolle voisi mahdollisen uudistuksen jälkeen kestää 2–3 tuntia."keskiviikko 20. joulukuuta 2023

Lehtikirjoitukseni joulukuu 2023: Työntekijöiden lakko-oikeus säilytettävä.

 ”Osa ammattiliitoista järjesti 14.12 poliittisia lakkotoimenpiteitä, koskien suomen hallituksen suunnittelemia leikkauksia sosiaaliturvaan, työehtoihin ja lakko-oikeuteen / jatkossa työntekijöitä irtisanottaisiin nykyistä enemmän esimies - työntekijäongelmien johdosta, kuin tuotannollisista ja taloudellisista syistä".


 

lauantai 18. marraskuuta 2023

Lehtikirjoitukseni marraskuu 2023: Vastaus päätoimittaja Laitakarin kritiikkiin.

"Puolueettomalla päätoimittajalla on erikoinen kanta, ettei poliitikko saisi olla eri mieltä päätöksestä, vaan pitäisi tukea päätöstä, jonka takana ei ole ja josta on tehnyt johdonmukaisesti kokouksissa vastaesityksiä".


sunnuntai 12. marraskuuta 2023

Lehtikirjoitukseni marraskuu 2023: Mikkelin energiaomistuksia siirtyy veroparatiisiyhtiölle.

"Mikkelin kaupungille tuloutettavan kokonaissumman, monipuolisen strategisen kumppanuuden, aluetaloudellisuuden ja lämmön hinnan maltillisen noston johdosta, kotimainen ostajaehdokas oli mielestäni paras, jonka kanssa neuvotteluja olisi voitu edelleen jatkaa. / ESE on tulouttanut 2000-luvulla Mikkelin kaupungille noin 100 miljoonaa euroa. On mahdollista, että jatkossa ESE:n asiakasmaksuilla kerätyistä omistajaosingoista menee 49 prosenttia Luxemburgilaiseen veroparatiisiyhtiöön, kuten kaupan yhteydessä annettava 28,4 miljoonaa euroa".tiistai 7. marraskuuta 2023

Ma 6.11 Mikkelin kaupunginhallitus päätti myydä 49 prosenttia kokonaan omistamastaan Etelä-Savon Energiasta, ulkomaalaiselle sijoitusyhtiölle. Tein asiasta vastaesityksen.

"Etelä-Savon energian 49 prosentin myynti ulkomaaliselle sijoitusyhtiö abrdn plc:lle keskeytetään, sillä osakekaupan valmistelu ja sen edistäminen ei ole kaupungin edun mukaista. PERUSTELU: Mikkelin kaupungin taseen alijäämän on ennustettu laskevan vuoden 2023 aikana 40,8 miljoonasta eurosta noin 30 miljoonaan euroon (ilman ESE-osakemyyntejä), kyseinen alijäämä pystytään paikkaamaan muun muassa...."tiistai 24. lokakuuta 2023

Lehtikirjoitukseni lokakuu 2023: Suvaitsevasta kirkosta eroaa iso joukko konservatiivisia jäseniä.

Homoparien vihkimisasiassa unohdetaan kolikon kääntöpuoli, jossa sateenkaariasioista päätettäessä maailman suvaitsevaisimmasta suomalaisesta evankelisluterilaisesta kirkosta eroaa iso joukko konservatiivisia jäseniä, joista kukaan ei ole huolissaan. / Monesti nämä konservatiiviset siirtyvät sellaisiin kristillisiin seurakuntiin tai kotikinkereihin, joissa naispappeutta tai homoutta ei sallita, avoliitossa asuva ei voi osallistua seurakuntatyöhön, syöpäsairaus ja lapsettomuus yhdistetään syntien syyksi. Tämä vaikuttaa myös perheen lasten elämään. / Suvaitsevaisia asia ei kiinnosta, me jotka olemme asiasta tietoisia tai näissä yhteisöissä eläneitä, olemme huolissamme.


 

tiistai 3. lokakuuta 2023

Lehtikirjoitukseni lokakuu 2023: Pitkäjärven rantasauna pidettävä auki.

"Saunavuoroon on kuulunut talkootyöllä saunavalvojan palvelut, lämmin sauna, uinti, takkatulella eväiden paisto, saunakeskusteluiden vertaistuki ja lyhyt kristillinen hartaushetki. Iso osa saunan käyttäjistä on kokenut viime vuosina seurakunnan virkamiestoiminnan kiusantekona ja haluna keinolla millä hyvänsä sulkea virkamiehelle itselleen tarpeettomaksi kokema saunatoiminta".


 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei päässyt kokoukseen, joten toimin kokouksen puheenjohtajana, kiitos luottamuksesta.

 


keskiviikko 13. syyskuuta 2023

Lehtikirjoitukseni syyskuu 2023: Perussuomalaiset petti äänestäjät.

"Uusi hallitus esittää heikennyksiä palkansaajan sairauspoissaoloihin, irtisanomiseen, työsopimukseen, ansiosidonnaiseen päivärahaan ja lakko-oikeuteen, leikkauksia lapsikorotuksiin ja aikuiskoulutustukeen sekä veronkorotuksia lääkkeisiin".

 keskiviikko 16. elokuuta 2023

Lehtikirjoitukseni elokuu 2023: Turvakoteja tarvitaan lisää.

"Suomessa on 108 kaupunkia, mutta turvakoteja vain 29, joissa perhepaikkoja 230. Tämä ei ole riittävä määrä, sillä liian pitkä matka turvakotiin voi estää avun saannin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 10 900 uhria. THL:n tilaston mukaan turvakodeissa oli 2021 noin 5000 asiakasta, tilanpuutteen vuoksi 900 asiakasta ohjattiin toiseen turvakotiin".


lauantai 1. heinäkuuta 2023

Lehtikirjoitukseni heinäkuu 2023: Etelä-Savon Energian myynti etenee.

Myyntihinnan, osakassopimuksen ja strategisen kumppanuuden pitää olla Mikkelin kaupungin kannalta riittävät, jotta Etelä-Savon Energian 49 prosentin vähemmistöosuuden myynti täyttää kaupunginvaltuuston asettamat ehdot. Aika muille vaihtoehdoille käy vähiin.